جمعه

چند اختلاف نظر کوچک


                              
پس از خواندن سخنان اخیر رهبر متوجّه چند اختلاف نظر جزئی ایشان با بعضی‌ها شدم: 
۱. « همه مراقبت کنند در این مسائل سیاسی کوچک و حقیر، کار علمی دانشگاه‌ها و کلاسها و مراکز تحقیقاتی دچار آسیب نشود.»
ایشان در این زمینه با آیت‌الله خمینی که همه را به دخالت در سیاست دعوت می‌نمود و سیّدحسن مدرّس که دیانت را عین سیاست می‌دید، کمی اختلاف نظر دارد چون دیانت اصلاً چیز کوچک و حقیری نیست تا سیاستی که عین آن است، باشد.
۲. « تأکید بر نقاط ضعف، به سیاه‌نمایی و ناامیدی می‌انجامد.»
همچنان که می‌دانیم امام علی در نامه‌ای به یکی از والیانش که تنها جرمش این بود که بر سر سفره‌ای رنگین نشست که فقرا را به آن راهی نبود، چنان زهر چشمی از او گرفت که اگر کسی نداند، فکر می‌کند آدمی عادی بوده است. علی می‌توانست پنهانی به او تذکر دهد ولی آشکارا نامه‌ای به او نوشت تا حساب دست دیگران بیاید. او عقیده‌ای به پنهان کردن نقاط ضعف زیردستان خود نداشت ولی ایشان دارد.
۳. « اگر برای بسیاری از شایعات، شواهد و قرینه‌هایی وجود داشته باشد، این شواهد نمی‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد.»
نگاهی کوتاه به لایحه‌ی مجازات اسلامی نشان می‌دهد که«راه‌های اثبات جرایم موجب حد، بینه، اقرار یا قراین و شواهدی است که موجب علم بین و حسّی برای قاضی باشد.» پس اینکه قراین و شواهد هم نتوانند آن «شایعات» را ثابت کنند و نیاز به «دلایل محکم» است ما را به این نتیجه می‌رساند که ایشان با قانون و فقه شیعه هم اختلاف نظر دارد.
۴. « ناگهان حرکتی برای نابود کردن این حادثه افتخارآمیز صورت گرفت که به اعتقاد من از قبل طراحی شده بود.»
با اینکه ایشان در چند جا می‌گوید که نمی‌توان جز بر اساس مستندات محکم کسی را متّهم یا محکوم کرد ولی صرفاً بر اساس «اعتقاد» خود اعتراض به تقلّب انتخاباتی را طرّاحی شده می‌خواند، یا «اعتقاد» ایشان به خودی خود سند است یا ایشان با خودش هم اختلاف نظر دارد.
۵. « من، پیش قراولان حوادث اخیر را به دست نشاندگی بیگانگان از جمله امریکا و انگلیس متهم نمی‌کنم چرا که این موضوع برای من ثابت نشده است.»
فرض کنید کسی پیش یکی از بانوان محترم برود و بگوید که من شما را به[...] متهم نمی‌کنم چون این موضوع برای من ثابت نشده است؛ او چه واکنشی نشان خواهد داد؟ گفتن این متّهم نکردن خودش یک نوع اتّهام‌زنی در ملأ عام است ولی- به قول اهل برره- با فعل معکوس. رهبر وقتی پای سازمانهای حامی خودش در میان است، حتّی قراین و شواهد را کافی نمی‌داند ولی با قطعیّت از طرّاحی این جریان می‌گوید و کروبی و خاتمی و موسوی را به دست‌نشانده‌بودن بیگانگان «متّهم نمی‌کند». این هم دوّمین مورد اختلاف نظر رهبر با خودش. موارد دیگری هم بود که بنا به دلایلی به همینها اکتفا می‌کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics