سه‌شنبه

نان خوب از گندم است

                                                                                                        سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲ 

۲ نظر:

 1. کاظم علمداری - دایرۀ بستۀ انتخابات
  مطابق این نظریه، افراد، گروه ها و حتی جوامع دردایره بسته فقر می مانند، مگر آنکه در جایی آن دایره را بشکنند و از آن عبور کنند. بطور مثال تحصیل دانشگاهی فرزندان خانواده ای که نسل های پی درپی از این امکان برخوردار نبودند، و درفقر بسر برده اند، می تواند دایرۀ فقر را بشکند. با این تغییر، نه تنها وضعیت زندگی خانواده دگرگون می شود، ادامه تحصیل برای نسل های بعدی نیزفراهم می گردد. یا مهاجرت یک خانواده فقیر از روستایی به شهر، که می تواند تحولی در زندگی آنها بوجود آورد. برخی از جوامع آفریقایی همچنان در دور بسته مناسبات و منازعات قبیله ای باقی مانده اند. نیرویی قوی تر از هنجارهای قومی لازم که این دایره بسته را بشکند تا جامعه به جلو حرکت کند.

  اگرخواست مردم ایران کسب آزادی، دمکراسی و حاکمیت ملی است، انتخابات در دایره بسته قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجازه نخواهد داد که مردم به این خواست ها برسند. مردم نیز بی آنکه بخواهند با آرای خود، و انتخاب کسانی که موظف به حفظ این نظام هستند، این دایره بسته را حفظ می کنند. مگر اینکه در جایی این دایره شکسته شود.
  http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2014/january/08/article/-e81c62fee4.html

  پاسخحذف
 2. فکر می‌کردم فعل درست «شخم زدن» بوده. الان می‌بینم در این متن از فعل «شخم کردن» استفاده شده.

  پاسخحذف

Real Time Web Analytics