شنبه

سین دوّم- سخنهایی برای درنگ

                                                                                                  شنبه ۲ قروردین ۱۳۹۳
  
   
اچ جی ولز
نگذاريم تقويم و ساعت، اين حقيقت را از يادمان ببرد كه لحظه‌لحظه‌ی زندگی معجزه است و در پس آن، حقيقتی.

ويليام شكسپير
شكوه دنيوی همچون دايره‌ای است بر سطح آب كه لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهايت بزرگی هيچ می‌شود.
 
علی  شريعتی
دنيا را بد ساخته‌اند. كسي را كه دوست داری، تو را دوست نمی‌دارد. كسي كه تو را دوست دارد، تو دوستش نمی‌داری. اما كسی كه تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد، به رسم و آيين هرگز به هم نمی‌رسید، و اين رنج است.
و..اينكه حسين(ع) فرياد می‌زند آيا كسی هست كه مرا ياری كند و انتقام كشد؟ هل من ناصر ينصرنی؟ مگر نمی‌داند كسی نيست كه او را ياری كند و انتقام گيرد؟ اين سؤال، ‌سؤال از تاريخ فردای بشر است و اين پرسش از آينده است و از همه‌ی ما است.
    
مارك تواين
بيست سال بعد، بابت كارهايی كه نكرده‌ای بيشتر افسوس می‌خوری تا بابت كارهايی كه كرده‌ای. پس روحيه‌ی تسليم‌پذيری را كنار بگذار، از حاشيه‌ی امنيّت بيرون بيا. جستجو كن. بگرد. آرزو كن. كشف كن.

سعدی
هر بدی می‌توانی به دشمن نرسان كه ممكن است روزی دوستت شود و هر سرّی داری با دوستت در ميان نگذار كه ممكن است روزی دشمنت شود.
 
مارتين لوتركينگ
هنگامی كه كسی آگاهانه تو را نمی‌فهمد، خود را برای توجيه خسته نكن.

ژوزه ساراماگو
دوست‌داشتن احتمالا بهترين شكل مالكيّت است و مالكيّت بدترين شكل دوست‌داشتن. ‏

آيزاك نيوتن
من خود را مانند كودكی مي‌بينم كه در كنار ساحل سرگرم بازی است و گاه و بيگاه با يافتن سنگ ريزه‌ها يا گوش ماهی‌های زيباتر و صاف‌تر از حد معمول، خوشحال می‌شود؛ حال آنكه اقيانوس بزرگ حقيقت همچنان كشف‌نشده پيش رويش گسترده است.
 
فردریش نیچه
آنچه ناگزير و حتمی‌الوقوع است مرا خشمناک نمی‌كند. عشق به سرنوشت در اعماق وجود من نهفته است.
و..  همه‌ی مردم را بعضی مواقع می‌توان فريفت و بعضی از مردم را برای همه‌ی عمر ولی نمی‌توان همه‌ی مردم را برای همه‌ی عمر فريب داد.
 
رابيندرانات تاگور
آسمان برای گرفتن ماه تله نمی‌گذارد بلكه اين آزادی ِخود ماه است كه او را پايبند می‌كند.
  
رومن رولان
هيچ كس حق ندارد وظايف خود را فدای تمايل دل خويش كند، اما دست‌كم بايد اين حق را به دل داد كه هنگام عمل به وظايف خود خشنود نباشد.
 
بيل گيتس
من در رقابت با هيچ كس جز خودم نيستم. هدف من مغلوب‌كردن آخرين كاری است كه انجام داده‌ام.
  
استيو جابز
شايد مرگ بهترين اختراع زندگی باشد چون مأمور ايجاد تغيير و تحوّل است. مرگ كهنه‌ها را از ميان بر می‌دارد و راه را برای تازه‌ها باز می‌كند.
 
گاليله
هرگز نمی‌توانيد به يك نفر چيزی را كه خودش از قبل نمی‌داند ياد بدهيد. فقط می‌توانيد او را از آنچه می‌داند باخبر و آگاه كنيد.

جرج برنارد شاو
تنها شخصی كه مي‌شناسم معقول و سنجيده رفتار می‌كند، خيّاط من است. او هر بار كه من را می‌بيند، از نو اندازه‌گيری می‌كند. بقيه به معيارها و عقايد كهنه‌ی خود پايبند هستند و انتظار دارند من خود را با آنها هماهنگ كنم.
 
گاندی
ثروت بدون زحمت، دانش بدون شخصيّت، علم بدون انسانيّت، سياست بدون شرافت، لذّت بدون وجدان، تجارت بدون اخلاق و عبادت بدون ايثار خطرناک است.
 
لقمان حکیم
سخنان سودمند را بايد نشر كرد مانند افشاندن بذر گندم؛ هر چند آب و هوا و زمين به روياندن و بارآوردن دانه‌ها ياری نكند، باز در گوشه و كنار خرمن، سنبل‌ها و خوشه‌های معدود خواهد روييد.
 
گوته
بسیار نادر است كه كسي را بـه خاطر آنچه هست، دوست بدارند. اكثر آدم‌ها چيزی را در ديگران دوست دارند كه خود به آنها امانت می‌دهند و آن، چيزی نيست جز تفسير و برداشت خودشان از او
و.. جهان و محيط اطراف ما پيوسته در حال تغيير است. در چنين شرايطی هيچ چيز خطرناک‌تر از دل‌بستن به كاميابی‌های ديروز نيست
و.. نياساييد، زندگی در گذر است. «برويد و دليری كنيد»، پيش از آنكه بميريد. چيزی نيرومند و متعالی از خود به‌جای گذاريد، تا بر زمان غالب شويد.

۱ نظر:

Real Time Web Analytics