سه‌شنبه

قاشق‌زنی

                                                                                                    سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
                        
قاشق‌زنی از رسوم ایرانی ِشب چهارشنبه‌سوری و رسمی زنانه‌ است. زنان چادری بر سر می‌انداختند و گاه نقابی بر چهره می‌زدند تا ناشناس بمانند، آنگاه با قاشق بر کاسه یا قابلمه یا بر در خانه می‌کوبیدند و اهل خانه را از آمدن خویش آگاه می‌کردند. اهل خانه کاسه‌ی خالی را می‌گرفتند و مشتی آذوقه‌ی خشک از قبیل بنشن در آن می‌ریختند. گاه بجای آذوقه پول نقد به قاشق‌زن پرداخت می‌شود. مهمترین شرط در قاشق‌زدن ناشناس ماندن قاشق‌زن است؛ پس نه قاشق‌زن و نه صاحب منزل، در هنگام مواجهه سخن نمی‌گفتند. در برخی از شهرها، قاشق‌زنی اختصاص به سه‌شنبه‌ی پایان سال نداشت و در سحرهای ماه رمضان نیز، به نیت سحری گرفتن برای افراد بی‌بضاعت انجام می‌شد. گاه مردان جوان نیز چادری بر سر می‌افکنند و برای شیطنت و خوشمزگی به در خانه معشوق یا اقوام می‌زنند و بی‌سخن با یار رمز عشق مبادله می‌کنند. (+)

آهنگ قاشق‌زنی را از آلبوم چهارشنبه سوری با صدای محمّد منتشری اینجا بشنوید.
  
مرتبط: سرخی روی تو ز من،‌ چهارشنبه‌سوری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics