شنبه

باور نمی‌کنم

                                                                                                       شنبه ۱۰ امرداد ۱۳۹۴
  
باور نمی‌کنم که تو می‌گویی:
                    «در زیر آفتاب زمانتاب
                      یک روز تازه نیست
                      اندیشه‌ی کهن
                      پیری است ژنده
                                    اینک، با جامه‌ی نوآیین!
                     و این دیر دور را
                     هرسال، پیراری است
                     چون روزهای دیگر...»
باور نمی‌کنم که تو می‌گویی:
                     «هر روز تازه‌وار
                       در زیر آفتاب زمانتاب
                       با رنگ واژه‌های نوآیین‌تر
                       نقش خورنقی است
                       اندیشه‌ی کهن را...»
 
و روشنان که می‌تابند
در آسمان دوشین
هنگام آفتاب نمی‌تابند!»
باور نمی‌کنم
           من
                هرگز
                       باور نمی‌کنم   
  
م.آزاد

۱ نظر:

  1. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن
    قوافل دل و دانش که مرد راه رسید

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics