پنجشنبه

رده‌بندی علمی توهینگران

                                                                                                     پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴


موقعیّت خطیر پسابرجام و لزوم نگاهداشت نرخ رشد علمی نانو،‌ سلّولهای بنیادی و دیگر مؤلّفه‌های قدرت نرم ما را برآن می‌دارد که در همه‌ی رشته‌های داده‌ای و فرادانشی جهان مانند ISI  و بخش پشتیبانی فنّی سازمان تجارت جهانی ورود کنیم. رجوع به دانشنامه‌های جهان باستان مانند چین،‌ هند و تمدّن اینکاها در شناخت انواع توهین‌ از همین دسته است. در یک تقسیم‌بندی دقیق می‌توان توهینگران را در سیزده رده جای داد: 

یک. توهینگرانی که یک قوم، شغل یا لهجه را مسخره می‌کنند.
دو. شارلی ابدو و طرفداران آزادی مطلق بیان ( بخصوص آ. ب) که مجوّز انواع توهین است.
سه. کسانی که مؤسّسان ورشکسته‌ی «مطالعات قومستانی» ساکن خارج از آنها خوششان نمی‌آیند.
چهار. خانم شاه‌ماهی که در جوکهای کاباره‌ای پیش از انقلاب همه‌ی قومیّتهای ایرانی را دراز کرده بود.
پنج. کسانی که روحشان از آنچه می‌گوییم خبر ندارد.
شش. احسان علیخانی که با دعوت از آن پزر معلوم‌الحال به عربها توهین کرد.
هفت. المیرا عبدی، علیرضا خمسه، مهران مدیری، کمال تبریزی به دلایل گوناگون.
هشت. نوقلمان سایتهای خبری بیگانه که با افشای ماهیّت فاشیستی سیما به شعور خودشان توهین کردند.
نه. تهرانیها که درباره‌ی جوکها و طنزهای بدون لهجه‌ی شهرستانی کمپین راه نمی‌اندازند.
ده. معتادان،‌ تن‌فروشان و تمام مشاغلی که هویّت صنفی لازم برای تجمّع و پلاکاردبرداری ندارند.
یازده. صداوسیمای میلی که از هر فرصت برای توهین به قومیّت اجدادی رهبر نظام استفاده می‌کند.
دوازده. ر.ک که با راه‌انداختن کلینیک مو می‌خواهد به الف.پ و دیگر کچلها توهین کند + علی ضیا
سیزده. ... (نقطه‌چین را به دلخواه پر کنید)

نکته۱: این ایما بر اساس رده‌بندی حیوانات بورخس از آن دائرة‌المعارف کذایی چینی نگاشته شد.
نکته۲: سیّداحمد خاتمی می‌گوید برای حجاب باید خون پاک به زمین ریخته شود؛ ‌آیا مسله‌ی قومیّت از حجاب کمتر است؟ این همه انفعال و اعتدال تا کی؟ نوبت بعد (احتمالاً چند روز دیگر به بهانه‌ای جدید) لطفاً قاطعتر عمل شود.

۲ نظر:

Real Time Web Analytics