دوشنبه

سین دوّم- سبزهای شهید

                                                                                                    دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

  علیرضا افتخاری      مصطفی کیارستمی    محمّدحسین فیض    محمود رئیسی نجفی امیرحسین طوفان‌پور

به یادِ دیگر سبزهای شهید

۲ نظر:

  1. این عکسهای خاموش با آنها که با برجام و شبه انتخابات خیلی چیزها را فراموش کردند خیلی حرفها دارد

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics