چهارشنبه

سین چهارم- سخنهایی برای درنگ

                                                                                             چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵
  
توماس کارلایل
اگر ندانید که دارید به کجا می روید،هر راهی شما را با خود خواهد برد.

جان.اف.کندی
هر طرح و نقشه‌ای مقداری خطر و هزینه دارد، اما همه ی این خطرها و هزینه‌ها بسیار کمتر از آنی است که بابت بی‌تحرّکی و انفعال می‌پردازید

ه.الف. سایه
‌دریا شود آن رود که پیوسته روان است
 
گاندی
من نمی‌خواهم به دور خانه‌ام دیواری بکشم؛ دوست دارم نسیم تمامی فرهنگهای جهان به خانه‌ام بوزد امّا نمی‌گذارم زیر پایم را سست کند.
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری بلکه آن است که بعد از هر زمین‌خوردنی برخیزی.

گراهام بل
تمام افکار خود را روی کاری که انجام می‌دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی‌سوزانند.

شوپنهاور
ما به ندرت درباره‌ی آنچه که داریم فکر می‌کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشه‌ی چیزهایی هستیم که نداریم.
هر کس محدودیّتهای دید خود را محدودیّتهای دنیا می‌انگارد.
ما سه چهارم وجود خود را به تاوان اینکه شبیه دیگران باشیم از دست می‌دهیم.

سعدی
یکی از پادشاهان زاهدی را گفت: من از هول قیامت عظیم اندیشناکم؛
زاهد گفت: امروز از خدای عزّوجل بترس و فردا مترس.

پروین اعتصامی
همه کار ایّام، درس است و پند/ دریغا که شاگرد هشیار نیست.

ماندلا
همیشه كافى نیست كه دیگران ما را ببخشند، گاهى باید یاد بگیریم كه خودمان نیز خود را ببخشیم.
صرفنظر از اینكه چقدر دلمان شكسته باشد، دنیا به خاطر غم و غصه ما از حركت باز نخواهد ایستاد.
گذشته‌ات را بی‌هیچ تاسّفی بپذیر، با اعتماد زمان حال را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.

سنکا
برای انسانی که مقصد حرکتش را نمی‌داند هیچ باد مساعدی نمی‌وزد.

آندره ژید
هر گاه رد پای کسی که آرامشم را گرفته بود دنبال کردم، به خودم رسیدم.

سارتر
همیشه می‌توانیم آزادانه انتخاب کنیم، امّا باید بدانیم که اگر انتخاب نکنیم، باز هم انتخاب کرده‌ایم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics