چهارشنبه

سین هفتم- سال افتضاح مقاومتی

                                                                                              چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵


برجام دوّم ببین زرتی عقب نشست
تا آلبانی کمپ لیبرتی عقب نشست
با موشکی پاره شد برجام‌دانشان
شورای امنیّت «فزرتی» عقب نشست
با گشت ارشاد علیه نفوذ نرم
تبرّج ِدختران ِقرتی عقب نشست
باتوم و اشک‌آور و ضدّگلوله با
خاشاک و خسان ِتی‌شرتی عقب نشست
جبهه‌ی مصباح و یزدی، مجلس نهم
با رأی کوفی- شهر هرتی عقب نشست
از شرع، انصاف یا قانون مگو «امین»
باید برای پَساچرتی عقب نشست؟

ضیاءالدّین حسینی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics