پوتين برون نياورده

                                                                                                       ‌  شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶
                     
                                 آشفته حال و سودايی،            اندوهگين و افسرده
                                 چادر به سر نپوشيده،            رخ با حجاب نسپرده
                                  سودای گير و بندش نه،        وز گزمگان گزندش نه
                                  فکر«بپوش و پنهان کن»        خاطر از او نيازرده
                                  چشمش دو دانه انگور         از خوشه‌ها جدا مانده
                                  دست زمانه صد خم خون     از اين دو دانه افشرده
                                  ديوانه، پاک ديوانه،           با خلق و خويش بيگانه
                                  گيرم برد جهان را آب،       او خوابش از جهان برده
                                  بی‌اختیار و بی‌مقصد،           با باد رفته این خاشاک
                                  خاموش و مات و سرگردان،   بی‌گور مانده این مرده    
                                  يک جفت اشک نفرين را،        سربازْمرده پوتين را
                                  آويزه کرده بر گردن،          بندش به هم گره خورده
 
                                 گفتم که چيست اين معنی؟       خنديد و گفت:«فرزندم-                       
                                 طفلک نشسته بر دوشم         پوتين برون نياورده..»

                               سیمین بهبهانی

*پس از این مصاحبه که نمک بر زخمها پاشید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

هنگام نظردهی با استفاده از گزینه‌ی دوم یک نام برای خود انتخاب کنید. نظرهای ناشناس یا دارای توهین و افترا منتشر نخواهند شد.

Real Time Web Analytics