سین چهارم – سعدی و ایران امروز

                                                                                                 شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

عذرخواهی دیرهنگام مرتضوی و حیدری‌فر
قحبه‌ی پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند و شحنه‌ی معزول از مردم‌آزاری؟
جوان گوشه‌نشین شیرمرد راه خداست       که پیر خود نتواند ز گوشه‌ای برخاست

نامه‌ی مسالمت‌جویانه‌ی قطب دراویش و بیزاری از خشونت
طایفه‌ی رندان به انکار درویشی برآمدند و سخنان ناسزا گفتند و بزدند و برنجانیدند. شکایت از بی‌طاقتی پیش پیر طریقت برد که چنین حالی رفت. گفت: ای فرزند خرقه‌ی درویشان جامه‌ی رضاست؛ هرکه در این جامه تحمّل بی‌مرادی نکند مدّعی است و خرقه بر وی حرام.
دریای فراوان نشود تیره به سنگ               عارف که برنجد تُنُک‌آب است هنوز

آقازادگی و ژن خوب
اعرابیی را دیدم که پسر را همی‌گفت: یا بنی انّک مسئول یوم‌القیامه ماذا اکتسبت و لایقال بمن انتسبت، یعنی تو را خواهند پرسید که هنرت چیست، ‌نگویند که پدرت کیست.
جامه‌ی کعبه را که می‌بوسند             او نه از کرم پیله نامی شد
با عزیزی نشست روزی چند             لاجرم همچو او گرامی شد

قاری متجاوز
مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است نه ترتیل سورت مکتوب. عامی متعبّد، پیاده‌ی رفته است و عالم متهاون، سوار ِخفته. عاصی که دست بردارد به از عابد که در سر دارد.
سرهنگ لطیف‌خوی ِدلدار               بهتر ز فقیه مردم‌‌آزار
 
محرومیّت خاتمی و محصوران
بزرگی را پرسیدند: با چندین فضیلت که دست راست راست، خاتم در انگشت چپ چرا می‌کنند؟ گفت: ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟
آن که حظ آفرید و روزی سخت       یا فضیلت همی‌دهد یا بخت
 
خامنه‌ای و ادّعای امنیّت منتقدان در نظر تا عمل
متکلّم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد
مشو غرّه بر حسن گفتار خویش       به تحسین نادان و پندار خویش
]امّا...[
نصیحت پادشاهان گفتن کسی را مسلّم است که بیم سر ندارد یا امید زر.

حکمت  رفتار امروز احمدی‌نژاد با خامنه‌ای:
الا تا نشنوی مدح سخنگوی      که اندک مایه نفعی از تو دارد
که گر روزی مرادت بر نیارد     دوصد چندان عیوبت بر شمارد
و حکمت رفتار امروز خامنه‌ای با احمدی‌نژاد:
هر که بر زیردستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید.
نه هر بازو که در وی قوّتی هست    به‌مردی عاجزان را بشکند دست
ضعیفان را مکن بر دل گزیندی           که درمانی به جور زورمندی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظرهای بی‌نام یا دارای توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.

Real Time Web Analytics