«پریشان» و ایران امروز

                                                                                                        شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
 
کمک میلیاردی حکومت به حوزه‌های علمیّه
پادشاه را لازم است که زبان خواص را به انعام بسته دارد تا زبان عوام به گفتار خواص بسته گردد چه رفتار عوام به گفتار خواص مربوط است و افعال آنان به اقوال اینان منوط.

علم‌الهدی:‌ توفیقها از ولیّ فقیه است و نقص‌ها از دیگران
پادشاه در هر عمل چنان سلوک فرماید که نیکی‌ها را از او دانند اگرچه در واقع از دیگری باشد و بدیها را از غیر او اگرچه از او باشد تا این عمل موجب تألیف قلوب شود.

بوق‌وکرنای حمله‌ی موشکی به دیرالزّور و سکوت در برابر حملات اسرائیل به سپاه
پادشاه باید که بر دشمن ضعیف آشکار تازد تا چون غالب شود صیت قدرتش را دشمنان قوی استماع کنند و حساب بردارند لیکن با دشمن قوی بی‌خبر جنگ کند تا از حزم دور نباشد.

رهبرنظام و تربیت شاعران، مداّحان و تاریخ‌نویسان ولایی
ادبا و شعرا و وقایع‌نگاران را پادشاه تربیت فرماید که میراث سلاطین نام نیک است هرچه بیشتر ماند، دودمان سلطنت را نفع بیشتر رسد.

فرستادن پرستوها جهت دام‌گستری برای سیاسیّون
سلطان عادل منزلت انسان کامل دارد که باید از حال هرکس آگاه باشد و الّا کامل نیست و یکی از سلاطین زمان را عادت آن بود که زنان را به خانه‌ی آنان که سوءظنّی به ایشان داشت نهفته فرستادی تا صورت امر معلوم کند.

تکیه‌ی رهبرنظام بر دولت پنهان با تفنگ
پادشاه باید که مملکت را به لشکر نگه دارد و لشکر را به سیم و زر که گفته‌اند لاملک الّا بالرّجال و لا رجال الّا بالمال.

حذف روحانیون چپ و بالاکشیدن روحانیون راست پس از ۶۸
آنان را که پادشاه پیش از سلطنت رعایت می‌فرموده پس از سلطنت رعایت بیشتر کند تا موجب استمالت دیگران شود.

پیام «کش‌ندهید» رهبر به خبر اختلاسهای بزرگ
پادشاه باید که چون از بزرگان و اعیان خیانت مالی بیند بدیشان سخت نگیرد بلکه رسم تجاهل نگه دارد زیرا که پادشاه از دو صفت خالی نباشد اگر ضعیف است موجب جسارت ایشان شود و اگر قوی باشد مایه‌ی وحشت و دهشت شود.

پریشان - میرزا حبیب قاآنی شیرازی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظرهای بی‌نام یا دارای توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.

Real Time Web Analytics