اجتهاد

                                                                                                        جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۱

بر چشمهای قبیله
پلک سردرگمی
سایه می‌زد
و هیچ مردمکی
تکلیف روشنی را
پیش‌بینی نمی‌کرد
تا اینکه در کتاب بصیرت
رو به آفاق شرق
آن نگاه دوربرد
باب روشنی گشود...
***
از آن روز
بر چشمهای قبیله
گریه، مکروه
خفتن، حرام
و دیدن- عمیق دیدن-
واجب عینی شد!
   
سیّدحسن حسینی- گنجشک و جبرئیل

۲ نظر:

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.

Real Time Web Analytics