جمله‌های سینمایی -۴۳

                                                                                          یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
                  
میهن‌پرست
شارلوت: تو کاری نکردی که بخوای بابتش شرمنده باشی.
بنجامین:‌ من کاری نکردم،‌ برای همین شرمنده‌ام.

بازی تاج‌وتخت
جان اسنو:‌ شنیده بودم که باید دشمنات رو نزدیک خودت نگه داری.
استنیس براثیون: هرکی این رو گفته دشمن زیادی نداشته.

تهران انار ندارد
ساکنان تهران ساعتها در کتابفروشیها کتابها را تماشا می‌کنند. تماشای کتاب یکی از راههای روشنفکرشدن در تهران محسوب می‌شود.

آملی 
وقتی یه انگشت به آسمون اشاره می‌کنه،‌ فقط یه ابله به خود انگشت نگاه می‌کنه.

جنگ هارت
اشکهایی که پس از شکست می‌ریزیم همان عرقی است که برای پیروزی نریختیم.

سلطان صاحب‌قران
امیرکبیر در حمّام فین کاشان: مرگ حق است امّا به دست شما بسی مشکل...ولی شوق از میان شما رفتن مرگ را آسان می‌کند.

پیشین: جمله‌های سینمایی -۴۲

۱ نظر:

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.

Real Time Web Analytics