ایماگویه‌های آینشتاین -۲

                                                                                                             جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

      

اطّلاعات دانش نیست.

   

اگر برای حلّ یک مشکل یک ساعت وقت داشته باشم، ۵۵ دقیقه درباره‌ی خود مشکل فکر می‌کنم و ۵ دقیقه درباره‌ی راه‌حل آن.

 

اگر می‌خواهید فرزندانتان باهوش شوند برایشان قصّه‌ و افسانه بخوانید و اگر می‌خواهید باهوش‌تر شوند برایشان افسانه‌های بیشتری بخوانید.

  

میزان خرد بسته به مقدار توانایی برای تغییر است.

 

صلح با زور به دست نمی‌آید؛ با درک متقابل به دست می‌‌آید.

    

اگر می‌خواهی زندگی شادی داشته باشی آن را به یک هدف گره بزن نه به افراد یا اشیاء.

 

سالمندان جنگ را آغاز می‌کنند ولی جوانان در جبهه می‌جنگند.

  

دو شیوه برای نگاه به جهان وجود دارد: اوّل اینکه معجزه‌ای وجود ندارد،‌ دوم اینکه هر چیز یک معجزه است.

 

اگر نمی‌توانی چیزی را برای یک کودک شش‌ساله توضیح دهی، ‌آن را خودت هم نفهمیده‌ای.

  

جهان جای خطرناکی است،‌ نه به‌خاطر افراد شرور بلکه به‌خاطر کسانی که بی‌تفاوتند.

 

کسی که در جزئیّات به حقیقت اهمیّت ندهد، درباره‌ی امور بزرگتر  شایسته‌ی اعتماد نیست.

 

اعتقاد به مراجع فکری بزرگترین دشمن حقیقت است.

 

مهم نیست چقدر عمر کنی ولی پیر نشو. هیچگاه دست از آن کودکانگی برندار که با حیرت و کنجکاوی مادرزاد به جهانی شگفت‌انگیز نگاه کنی.

 

پیشین: ایماگویه‌های آینشتاین

۲ نظر:

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.

Real Time Web Analytics