شنبه

نکته

 
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟ یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics