یکشنبه

تقابل عرفه و فوتبال؟بازی پرسپولیس و سایپا به تعویق افتاد؛ چرا؟ چون پخش مستقیم بازی با پخش دعای عرفه از شبکه‌ی سوّم تداخل داشت. چند نکته به نظرم می‌رسد:


1. یکی از بزرگترین اشتباه‌های رضاخان این بود که بی‌جهت در پی ستیزه با دین برآمد؛ هم به روند مدرن‌کردن کشور لطمه زد و هم متدیّنان را به فکر واکنش انداخت. پسرش هم می‌توانست با مراعات بیشتر فرهنگ دینی، کاری کند که سلیقه‌های مختلف آزادانه کنار هم زندگی کنند که نکرد. مردم ایران هیچ وقت تمام مذهبی یا نماز شب‌خوان نبوده‌اند و بین آنها از ملحد، بی‌قید و مذهبی عامی تا مذهبی مقیّد دیده می‌شود؛ حاکم کردن یک الگو بر همه، اشتباهی است که پهلوی‌ها هم انجام دادند و نتیجه‌اش را دیدند. پخش دعای عرفه از شبکه‌ی یک کافی بود و دیگر شبکه‌ها می‌توانستند از ورزش تا فیلم و دیگر موضوعات را پخش کنند تا امکان انتخاب برای همه موجود باشد. الآن هم شبکه‌ی یک و هم شبکه‌ی سه که مختص جوانان است، دارند با هم مراسم مذهبی پخش می‌کنند که کاری منطقی نیست.


2. حکایت آن مرد مسیحی را که مسلمان شد ولی پس از یک روز پشیمان شد، همه شنیده‌ایم. دوستی داشت که او را مجبور کرد شب تا صبح و صبح تا شب عبادت مستحبّی کند تا اینکه مرد مسیحی گفت با این دین جدید به زندگیم نمی‌رسم و خداحافظ؛ همان دین اوّلی بهتر بود! کاسه‌ی داغ‌تر از آش‌شدن و امور غیرواجب را به زور به خورد مردم‌‌دادن، واکنش آنان را به دنبال خواهد داشت. روز به روز به تعداد خانه‌هایی که در آنها صداوسیمای ایران دیده نمی‌شود، افزوده می‌شود؛ این را از خانه‌هایی درمی‌یابیم که برای مهمانی می‌رویم ولی تمام شبکه‌های تلویزیون آنها خراب است چون آنتنی برای دیدن آن ندارند و به جای آن گیرنده‌ی امواج ماهواره‌ای نشسته است.


3. معاویه سال‌های سال جنگ تبلیغاتی وسیعی را ضدّ امام علی راه انداخته بود. یکی از کارهایش این بود که برّه‌های تازه به دنیا آمده‌ی احشامش را به خانه‌‌هایی که چند کودک خردسال داشت، می‌فرستاد و می‌گفت بگویید اینها را معاویه فرستاده است. بعد از مدّتی که بچّه‌ها با آن اخت شدند و برّه بزرگتر شد، افراد دیگری آن را از کودکان بازمی‌ستادند و می‌گفتند ما را علی فرستاده است و گفته که این را از شما بگیریم. اینطور کینه‌ی علی از کودکی در دل مردم شام کاشته می‌شد. صداوسیما و مسؤولان جاهل متنسّک ایران به شیوه‌ی خاله خرسه، کار معاویه را تکرار می‌کنند. جوان مشتاق که منتظر مسابقه‌ است، می‌پرسد: پس کو؟ و جواب می‌شنود که امروز نه، چون روز عرفه است. تکرار این تداخل‌ها به مرور او را به این نتیجه می‌رساند که بدون این مناسبت‌های مزاحم، زندگی بهتر و راحت‌تری خواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics