سه‌شنبه

الله اکبر


                                
فریاد الله اکبری که این شبها شنیدیم یعنی:
۱. خدایی که بزرگتر از کلّ کائنات است، مختصّ گروهی معدود نیست.

۲. جز او نباید کسانی صفات خاصّ او را به خود ببندند یا طرفدارانشان اینگونه صفت کبریایی خدا را به آنان نسبت دهند.
۳. اگر کسی امروز خود را برتر و بزرگتر از دیگران پنداشت، بداند که دست بالای دست بسیار است و فردا لزوماً مانند امروز نخواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics