جمعه

محاق


         
به نو کردن ماه
                   بر بام شدم
با عقیق و سبزه و آینه.
داسی سرد بر آسمان گذشت
که پرواز کبوتر ممنوع است.
صنوبرها به نجوا چیزی گفتند
و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند.
ماه
برنیامد.
احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics