چهارشنبه

جاهلی در برابر علما


         
«حالا که احمدی‌نژاد رئیس جمهور شده، خدا إن‌شاءالله حمایت و هدایتش کند. حمایتش کند چون دشمن زیاد دارد و هدایتش کند چون خیلی جاهل است». این جمله‌ی تاریخی از دهان احمد جنّتی در جلسه‌ای خصوصی درآمده است. از ناقل پرسیدم که دلیل پشتیبانی و گریبان چاک کردن برای او( یعنی یک جاهل) چه بوده و چطور شده که تازه پی به جهالت او برده است؟ جواب داد که نظر آقای جنّتی در مورد او پس از مناظره‌های انتخاباتی کمابیش برگشته است و پیش از آن فکر نمی‌کرد که او تا اینجا پیش رود.


اگر خوب دقّت کنید، جنّتی این اواخر بسیار ساکت بوده و اگر حرفی هم زده، آن جنّتی گذشته نیست و وظیفه‌ی حمایت از محمود بیشتر بر دوش یزدی و مصباح و دیگران افتاده است. فکر می‌کنید چرا جنّتی نظرش برگشته یا تعدیل شده و از آن حمایتهای داغ گذشته خبری نیست؟ بله، حمله به هاشمی و ناطق و دیگران بی‌تأثیر نیست ولی شاید دلیل اصلی چیز دیگری باشد که البتّه همه آنرا بارها گفته‌اند و راز مگویی نیست ولی انگار شیخ احمد تازه به آن رسیده است.


در جریان بحث در مورد ورود زنان به ورزشگاهها(آیندگان برای اینکه چه موضوعهایی زمانی فکر ما را به خود مشغول کرده بود به ما خواهند خندید) وقتی بعضی مراجع مخالفت کردند، واکنش کسانی مانند شمقدری بسیار نامنتظر بود حتّی برای کسانی مثل من که مدافع حضور زنان در تمام عرصه‌های اجتماع هستند و آنرا آبی بر آتش خشونت و زمختی فرهنگ عمومی مردسالار ما می‌دانند. شمقدری با تندی گفت که «بعضی» هنوز پیام تغییرات جدید در جامعه‌ی ایران را درنیافته‌اند( نقل به مضمون). امروز تقابل مراجع با رئیس دولت به جایی رسیده که هیچ یک- جز یک نفر- به او تبریک نگفتند و دیگر روحانیان هم به فکر فرار از مراسم تحلیف او هستند و کسانی مانند سیّد مهدی طباطبایی در رسانه‌ی ملّی به صراحت از وی انتقاد می‌کنند. اینان اصلاح‌طلب نیستند ولی دانسته‌اند که احمدی‌نژاد تا جایی با روحانیان است که با او باشند و پس از آن دیگر دوست و آشنا نمی‌شناسد. او کاری با مباحث نظری ندارد تا مانند مصباح یزدی به پای کسی بیفتد که نایب امام زمانش می‌داند. مصباح هم تا زمانی مصباح است که با اوست و گرنه وی را نیز کنار خواهد گذاشت. نامه‌‌ی سیّدعلی‌محمّد دستغیب به رفسنجانی چکیده‌ی نظرات بسیاری از روحانیان درباره‌ی وقایع اخیر است. حدس‌زدن اینکه چرا حتّی کسی مانند جنّتی این مسأله را دریافته ولی رهبر هنوز درنیافته خیلی سخت نیست امّا با دیدن مقاومت دولتیان در برابر توصیه به عزل مشّائی شاید بتواند به اشتباه‌بودن اعتماد به معاونی چون احمدی‌نژاد پی ببرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics