سه‌شنبه

دروغهاي كيهان        
کتاب «انتخابات نهم ریاست جمهوری» از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی را که مطالعه کنید متوجّه می‌شوید که به جای آنکه گزارشی حتّی‌الامکان بی‌طرفانه از آن انتخابات بر پایه‌ی اسناد و مدارک باشد، تحلیلی کاملاً جانبدارانه بر پایه‌ی گزینش داده‌ها از روند انتخابات به دست می‌دهد به گونه‌ای که به خواننده‌ی ناآگاه چیزی جز جهلی مرکّب نمی‌دهد. اگر فرصتی شد به ادبیات پیش پاافتاده، دست‌چین کردن اطّلاعات و مسکوت گذاشتن عمدی برخی از گفته‌ها و منابع و بررسی‌ نادقیق آن خواهم پرداخت امّا یک نکته را همینجا باید بگویم. اینگونه تحقیقهای جامع تنها از سازمانها و نهادهایی برمی‌آید که دسترسی گسترده به انواع منابع داشته باشند و با صرف هزینه، وقت و نیروی انسانی کارهایی اینچنین را به سامان برسانند. طبعاً انجام چنین کارهایی به دست یک فرد یا گروه محدود بسیار دشوار است ولی ناممکن نیست. نمی‌توان صبر کرد ورقی برگردد تا بتوان گزارشی دقیق از تاریخ برای آیندگان به جا گذاشت. پس بد نیست هرکه در توان خود می‌بیند با انتخاب محدوده‌ای خاص مثل یک نشریّه، رخداد یا مانند آن کارکی کند و گرنه دل بستن به نقد و نفیهای جزئی ممکن است ما را به دوباره‌نویسی و تکرار مکرّرات دچار کند.


گروهی به نام «انجمن حرفه‌ای متفکّران و محقّقان» کتابی نوشته‌اند به نام «دروغهای کیهان» با موضوع بررسی شگردها و ترفندهای جعل حقیقت روزنامه‌ی کیهان در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد که انواع تهمت‌زنی‌، پرونده‌سازی، تحریف اخبار، توّاب‌سازی و دیگر شگردهای جنگ روانی کیهان را با ارائه‌ی منابع و اسناد نشان می‌دهد. این کتاب برگرفته از تحقیقی چند جلدی است که امیدوارم، آن نیز به زودی منتشر شود. با تأکید بر اینکه این کتاب خود نیز به نقد و تحلیل نیازمند است ولی حاصل کار حتماً ابزاری در دست محقّقان و نویسندگان برای نقد روشهای کیهانی در آینده خواهد بود. فراموش نکنیم که امروز- و برای نمونه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر- وسیله‌شدن هر چیز برای رسیدن به هدف ظاهراً مشروع، به رجزخوانی دروغ در برابر حقیقت رسیده است و مهم‌ترین اتّهام نامزد حاکمیّت نیز همین بود.


این کتاب را از اینجا دریافت و به دیگران نیز توصیه کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics