چهارشنبه

فرهنگ سبز

فرهنگ عامّه همیشه راه خودش را می‌رود. سالها تسلّط ایدئولوژی رسمی نتوانست حتّی سبک‌ترین خوانندگان لس‌آنجلسی را از این فرهنگ جدا کند. انواع طرح اصلاح لباس و مبارزه با برخی پوششها  نتوانست تصویر خوانندگان و هنرپیشه‌های آمریکایی را از روی تی‌شرت‌ جوانان محو کند. اینها تازه نسل سوّمی‌اند و هر روز به سویی متمایل می‌شوند، فرهنگ دیرپای عشایر و اقوام و سنّتهایشان که جای خود دارد. وقتی خبر می‌رسد که برقع سبز «موسوی‌چی» در جنوب به بازار آمده و طرفدار دارد یعنی جنبش سبز وارد فرهنگ دورترین کسان از اینترنت و ماهواره هم شده است، یعنی قضیّه خیلی جدّی‌تر از آن چیزی است که بعضی فکر می‌کنند اتّفاقی افتاد و تمام شد. اعتراض سبز دارد به مُد یا وسیله‌ی تشخّص تبدیل می‌شود و آرام آرام در جای جای فرهنگ و باورهای عامّه رسوخ می‌کند و این چیزی بود که به هیچ وجه در سالهای اصلاحات خاتمی دیده نشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics