جمعه

تقاطع دين و آزادي

خاتمی گفته بود که هرگاه دین و آزادی با هم برخورد کنند، آزادی پیروز می‌شود؛ تا اینجا را با او موافقم ولی با این بیان او که نتیجه‌ی این برخورد، شکست دین خواهد بود موافق نیستم. دینی که در تقابل با آزادی قرار بگیرد دین نیست، دیانت‌نماست. اگر بپذیریم که قرآن می‌گوید «لا اکراه فی ‌الدّین» یعنی دین آن مسیری است که آزادانه انتخاب می‌شود، پس آزادی هم دین دارد و هم جز دین و هر دو هم به اختیار و انتخاب ولی اجبار در کشور ما فقط بی‌دینی نقاب‌دار دارد که با ماسک دیانت یا در پی قدرت است یا در امان ماندن از تعرّض اهل قدرت. آرمین درست گفته که داریم به حرف خاتمی می‌رسیم و من تکمیل می‌کنم که نتیجه‌ی پیش‌بینی او نیز به زودی محقّق خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics