پنجشنبه

انزواي سبز


                      
                        وقتی که سیم حکم کند، زر خدا شود
                                                                     وقتـی دروغ داور هر مـاجـرا شود
                        وقتی هوا، هوای تنفّس، هوای زیست
                                                               سرپوش مرگ، بر سر صدها صدا شود
                        وقتی در انتظـار یکی پاره‌استـخوان
                                                                  هنگامـه‌ای ز جنبش دُم‌هـا به پا شود
                        وقتی به بوی سفره‌ی همسایه، مغز و عقل
                                                                     بی‌اختیـار معـده شود، اشتهـا شود 
                        وقتی که سوسمار صفت پیش ِ آفتاب
                                                               یک رنگ، رنگ‌ها شود و رنگ‌ها شود
                        وقتی که دامن شرف و نطفه گیرِ شرم
                                                                     رجّـاله‌خیـز گـردد و پتیـاره‌زا شود
                        بگـذار در بزرگـی‌ ِ این منجـلاب یـأس
                                                                    دنیـای من به کـوچـکی‌ انـزوا شود
                        سیمین بهبهانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics