چهارشنبه

منتظری و مجازات اعدام

              
بستن دفتر آیت‌الله منتظری حاکی از زنده بودن شخصیّت علمی، دینی و سیاسی ایشان است. به همین مناسبت بازخوانی نظرات ایشان درباره‌ی دادوستد دین و دنیای امروز بی‌فایده نیست. متن زیر بخش پایانی جواب ایشان به سؤالاتی پیرامون مجازات اعدام در اسلام است:
« در باب ۱۰ از ابواب مقدّمات الحدود وسائل الشّیعه روایاتی از حضرت امیر(ع) نقل شده به این مضمون: در ]نزدیکی[ سرزمین دشمن نباید حدّی بر کسی جاری شود، زیرا خوف آن هست که فرد مورد حد در اثر عصبیّت به دشمن ملحق شود. از تعلیل مذکور در این روایات فهمیده می‌شود هرگاه اجرای حدّی از حدود الهی مستلزم عوارض منفی در جامعه باشد و مفاسدی به دنبال داشته باشد، نباید آن حد اجرا شود. بر این اساس بعید نیست در حدودی که امروزه دنیا نسبت به آنها حسّاسیّت پیدا کرده است و آنها را سوژه‌ی تبلیغاتی علیه اسلام و کیان دین قرار داده است بتوان گفت از اجرای آن جلوگیری شود.
همچنین از لحن روایات مربوط به مجازاتها فهمیده می‌شود که هدف اصلی از تشریع آنها امری تعبّدی و غیرقابل فهم نمی‌باشد، بلکه هدف همان اصلاح جامعه، تأمین امنیّت همگانی و دفع و رفع مظالم و مفاسد است. بدیهی است این هدف بستگی به ظرفیّت فرهنگی و رشد فکری جامعه‌ها دارد و چه بسا مجازاتها به حسب تفاوت فرهنگها از نظر شدّت و ضعف و حدّاقل یا اکثر متفاوت باشد. از این رو می‌توان گفت در آینده در اثر رشد فرهنگی جامعه‌ها دیگر نیازی به مجازاتهای متناسب با جامعه‌های خشن نباشد.»
این مکاتبه را آقای حسن رضایی با آقایان منتظری (شش سؤال) و بنی‌صدر ( شانزده سؤال) انجام داده است که بسیار خواندنیست. این سؤال و جوابها حکم مجازات اعدام در اسلام را از دو دیدگاه متفاوت از داخل و خارج حوزه‌ی سنّتی بررسی می‌کنند که برای اوّلین بار منتشر می‌شوند. آقای منتظری به بخشی از اعدامهای پس از انقلاب نیز اشاراتی دارد. این مجموعه پرسش و پاسخها را می‌توانید از اینجا دانلود کنید. فراموش نکنیم که ایران دارای بیشترین سرانه‌ی اعدام در جهان است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics