یکشنبه

همچنان ندا

                                                                            يكشنبه‌ ۴ تير ۱۳۹۱
بسیاری از حرکتها، جنبشها و اعتراضها همراه با نمادهایی بوده‌اند که در حقیقت، فشرده‌ی شعارها و آرمانهای آن نهضت را بیان می‌کرده‌اند. یک عکس، شهید، گفته یا کردار، گاهی از دهها بیانیّه مؤثرتر است. پیرامون ندا آنقدر گفته و نوشته‌اند که شاید هر سخن دیگری تکرار به شمار آید امّا اگر جنبش سبز جنبش رویش است، باید به زندگی بیش از مرگ و به آینده بیش از گذشته بها دهد. ندای کوچک سه ساله دختری است که در سی خرداد هشتادوهشت یعنی روز کشته‌شدن ندا آقاسلطان به دنیا آمد و به یاد او، نام او را بر نوزاد گذاشتند. حالا کودک سه سال پیش بزرگ‌شده، راه افتاده، زبان باز کرده و در آغوش مادر ندای شهید نشسته است. ندا خود را ادامه داده و دوباره متولّد شده است تا نماد رویش و مانایی جنبش سبز و مژده‌ی پیروزی آن باشد. آن شهادت مهر خاتمه‌ای بود بر یک دوران و این ولادت مهر تأییدی بر آغاز دوران دیگر. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics