شنبه

مُشت نمونه‌ی اسفندیار

                                                                                              ‌‌  شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
در جواب نامه‌ی استاد انتظامی: «شما نه تنها عزّت مردم ایران بلکه یکی از چند نماد فرهنگ ایران در حال حاضرید و این عکس شما عکس خود ماست؛ خسته و شرمنده و رودست‌خورده در میان دو روی سکّه‌ی قدرت: گذشته‌ای فرصت‌طلب و خسارت‌بار و آینده‌ای بی‌صفت و رياکار.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics