چهارشنبه

هایکو برفی

                                                                                                  چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
              

چه زیباست
غُراب ِهمیشه منفور
در این بامداد ِبرفی
                         
باشو

بر کشتزار و کوه
هیچ چیز نمی‌جنبد
این بامداد ِبرفی
                   
چی یو- جو

یکی چتر ِتنها
می‌گذرد
شامگاهی برفی
                     
یاها

برف، شامگاهان
در ِخانه را لمس می‌کند
صدا نرم است
                   
جویو  
 
(هایکو،‌ شعر ژاپنی - احمد شاملو، ع.پاشایی)

۱ نظر:

Real Time Web Analytics