چهارشنبه

سین پنجم – سال همدلی و همزبانی

                                                                                              چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴

                

سیزده‌یْ نوروز را با شعر خود در می‌کنیم
خوگران ِخشم و کین و خطبه را خر می‌کنیم
گر نداریم از هنر یا علم و فن سررشته لیک
گوشِتان را با دُرافشانی خود کر می‌کنیم
هر چه فرمودیم، با وجدانتان اذعان کنید:
«همدلان و همزبانانیم و باور می‌کنیم»
بهترین معروفْ اطاعت،‌ بدترین منکرْ سؤال
ما شما را نهی‌ از اتواع منکر می‌کنیم
  
***
ناقد شاهنشهان و حکمرانانیم و خویش
از زیار و زند و قاجاریّه بدتر می‌کنیم
اوّلین رفراندوم ِجمهور در تأیید ماست
مابقی سمّ است، ما این کار کمتر می‌کنیم
بیل و پیل و چشمه‌ و آن نامه‌ است اسباب جرم
صبر کن بنگر چه‌ها با شیخ اکبر می‌کنیم
گر ببینیم از کسی سرزد غلطهای زیاد
آن عدو را راهی بن‌بست ِاختر می‌کنیم
  
***
ظاهراً اسطوره‌های زهد و تقواییم «امین»
چون به خلوت می‌رویم آن کار ِدیگر می‌کنیم
  
ضیاءالدّین حسینی

۱ نظر:

  1. ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته‌ایم
    ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده‌ایم

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics