جمعه

هنگامه‌ی عمل

۷ اسفند -۷                                                                                            جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴


حالا دیگر هنگامه‌ی عمل است. همانگونه که «اعتماد» مردم به «فهرست کامل امید» آغاز تمرین تحزّب در آینده است، آن بخش از سبزها که شش‌سال است رغبتی به ورود در بازی سیاست‌ ندارند، باید امروز از لاک خود بیرون بیایند. جنبش سبز با «رأی» به موسوی و کرّوبی آغاز شد و با شعار «رأی من کو» ادامه یافت. حالا که صندوق رأی قرار است به محلّ حصر برود و سران سبز رأی خود را درون صندوق بیندازند، توجیهی برای من و شما باقی نمی‌ماند. وقتی صندوق سیّار اوین قرار است به رأی تاجزاده و دیگر زندانیان سبز متبرّک شود، جایی برای استدلال پیرامون رأی‌دادن باقی نمی‌ماند چون حالا دیگر هنگامه‌ی عمل است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics