حاشیه بر اخبار -۹

                                                                                                          ‌جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵
       
    
علم‌الهدی: از نظر امام نفر دوّم انقلاب مقام معظّم رهبری بود.
- قطعاً این طور بود. مرحوم امام خودش گفته بود که پس از من برای دریافت نظراتم فقط به آقای علم‌الهدی مراجعه کنید. خود هاشمی هم بیخود می‌کرد هی خاطره نقل می‌کرد از امام چون در پایان‌ وصیّت‌نامه‌ی ایشان چیز دیگری آمده است.

همو:..اظهارنظر در کشور آزاد است.
- ببینید آش چقدر شور شده که برای اوّلین‌بار علم دارد به این امّ‌الفساد (یعنی آزادی بیان) اعتراف می‌کند. خودش می‌داند حرفش چقدر نامربوط است این را می‌گوید که مثلاً شما آزادید، پس من هم آزادم!

مصاحبه با عبّاس عبدی درباره‌ی دوران پس از هاشمی رفسنجانی
- روزنامه اعتماد از صداوسیما درباره‌ی مصاحبه با شخصیّتهای کاملاً همسو با هاشمی الگوبرداری کرده مثل صفّار هرندی و... اعتماد اگر یک مقاله از اکبر گنجی (با نام مستعار طبعاً) هم بگیرد کارش تکمیل می‌شود.

مصباحی مقدّم: آنها که به هاشمی توهین کردند،‌ توبه کنند.
- مثلاً همان که بهش گفت ناآگاه یا خائن.

بادامچیان: هاشمی برای ترور منصور اسلحه داد.
- فیلم و صدا و اینها هم مهم نیست مهم نقل قول امثال بادامچی و علم عزیز است.

جوادی آملی به هنگام ترک مراسم هاشمی: او پیش و پس از مرگ مظلوم بود.
- چرا در گوشی جانم؟ بلند بگو.

۲ نظر:

هنگام نظردهی با استفاده از گزینه‌ی دوم یک نام برای خود انتخاب کنید. نظرهای ناشناس یا دارای توهین و افترا منتشر نخواهند شد.

Real Time Web Analytics