دوشنبه

سبزه

                                                                                                دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
                                    
آن سبزه
کز ضخامت سیمان گذشت
و قشر سنگی را
در کوچه‌ی شبانه‌ی بابل
تا منتهای پرده‌ی بودن
                           شکافت
آن سبزه زندگانی بود
  
آن سبزه زندگانی بود
و پای باطل تو
پای بویناک
با کفشهای کور
آن سبزه را شکست
آن سبزه
         رویش آزادی
آن سبزه
            آزادی بود
 

 طاهره صفّارزاده – سفر پنجم

۱ نظر:

  1. گر سنگ ازین حدیث بنالد عجب مدار
    صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics