دوشنبه

سین ششم – سروده‌های کیارستمی

                                                                                                    ‌دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
            
سیب از درخت
فرو افتاد
و من
به جاذبه‌ی تو اندیشیدم

علفهای نورسته
به جا نمی‌آورند
درختان کهن را

از شکاف در
هم سوز می‌آید
هم نور ماه

بسیاری عاشق
بسیاری معشوق
عاشق و معشوق
انگشت‌شماری

گل‌های صحرایی را
نه کس بویید
نه کس چید
نه کس فروخت
نه کس خرید

وقتی آمد...
آمد
وقتی بود...
بود
وقتی رفت...
بود

۱ نظر:

  1. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
    گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics