سین هفتم – سال آخر

                                                                                                دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷

من بدل یا جان‌نثار رهبرم
گرچه از هر رهبری رهبرترم
با دو دست سالم و سنّ جوان
از پروستات مریضی کمترم؟
گر بیایم مُلک را عمران دهم
منجی‌ام، شاهم، ‌عدالت‌گسترم
ای همه ایرانیان بیعت کنید
گرد من آیید،‌ من تاج سرم
حوزه و ارتش، سپاه و دیگران!
من بشارت‌بخش «سال آخر»م
انتقاد از من به هرشکلی رواست
در قبال چاپلوسان من کرم
آب و برق و گاز ارزان می‌شود
من براتان فرش و ماشین می‌خرم
عدل نوشروان، سجایای وکیل
جمله در من جمع، بلکه برترم
دختران آزاد و هر مذهب مُجاز
در دیاری که من آن را سرورم
*****
گر پذیرفتید بیعت را که هیچ
ورنه چشم از کاسه درمی‌آورم!

پیام نوروزی حسین میرطاهر، بدل مقام معظّم رهبری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

هنگام نظردهی با استفاده از گزینه‌ی دوم یک نام برای خود انتخاب کنید. نظرهای ناشناس یا دارای توهین و افترا منتشر نخواهند شد.

Real Time Web Analytics