حاشیه بر اخبار- ۲۶

                                                                                                پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷


ابوالفضل قدیانی: رهبرنظام خودش را در معرض آرای مردم قرار دهد.
- بارها قرار داده و هربار (مانند مخالفت با لیست انگلیسی) به سختی شکست خورده است.

این‌بار تلگرام به‌گونه‌ای فیلتر می‌شود که با فیلترشکن هم باز نشود.
- قبلاً جوری فیلتر می‌کردید که با فیلترشکن باز شود؟! این بار فرق می‌کند؟

خبر محوکردن لوگو باشگاه آ.اس.رم جهانی شد.
- پس از ماجرای شیث و نصرتی باز ما به شیوه‌ی خودمان جهانی شدیم.

طرفداران ا.نژاد: اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا.
- آنها که این شعار را دادند،‌ قبلش شما را در زباله‌دانی انداختند. این شعار مال شما نیست.

رهبر نظام: آنها که می‌گویند آزادی نیست دروغ می‌گویند.
- بر منکرش لعنت ولی حساب کرده‌ای که اگر مخالفان نظام،‌ اصلاح‌طلبان، اصولگرایان منصف و بهاری‌ها همه دروغگو باشند،‌ چه کسی جز خودت و حقوق‌بگیران بیتت در این کشور راستگویند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

هنگام نظردهی با استفاده از گزینه‌ی دوم یک نام برای خود انتخاب کنید. نظرهای ناشناس یا دارای توهین و افترا منتشر نخواهند شد.

Real Time Web Analytics