آفتاب شب

                                                                                                      چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱

       

مگر این زمین از تو باشد تهی

که باید تو را در سماوات جست؟

به کوری نظرها کنند و تو را

نبینند و بینی نظرها به توست

 

بسا مهرا که می‌پرداخت از نور

نمی‌شد مهرت امّا یک‌نفس دور

نیالودم به آب از تشنگی کام

ندیدم تا خیالی از تو در جام

و گر می‌شد به سویت آیم ای یار

به سر ره می‌بریدم یا به رخسار

 

آفتاب یار در شبها دمید

خوش درخشید و نمی‌آرد غروب

آفتاب روز اگر در شب دمد

رو نمی‌پوشد دگر شمس القلوب

 

 

حسین منصور حلّاج، ترجمه: بیژن الهی

۲ نظر:

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.

Real Time Web Analytics