یکشنبه

فرشته‌ي كچل نورالدین زرّین کلک در کلاس درس پس از دیدن تابلویی که فرشته‌ای بی مو را نشان می داد می گوید چرا این مو ندارد؟ یکی از دانشجویان دختر جواب می دهد: شاید می خواسته موهایش دیده نشود و استاد در جواب می گوید تو که کچل هستی و خودت را پوشانده‌ای چرا حرف می زنی؟ و بعد دستش را زیر روسری دختر کرده و قسمتی از موهایش را در می آورد که نه مثل اینکه کچل نیستی و مو داری و دیگر دانشجویان هم می زنند زیر خنده.  


این از اتفاقی که افتاد ولی متعاقب آن درست در روزهایی که بحث ِحجاب بحث اوّل جامعه است، خبرسازی‌ها شروع شد ابتدا گفته شد که دختر بسیارناراحت شده بعد نوشته شد که تا چند ساعت حال طبیعی نداشته و حالا کیهان ادعا می کند که به بیمارستان منتقل شده است. پیش از آنکه خبر فوت ایشان را منتشر کنند، بهتر است مثل هر موضوعی که در جامعه اتّفاق می افتد و طبق قاعده‌ی مشت نمونه‌ی خروار، ما را به خودمان نشان می دهد نگاه کنیم به کیهان و دارودسته‌اش که بلافاصله موضوع را سیاسی کردند و سابقه‌ی زرّین کلک را در رواج فرهنگ غربی بیرون کشیدند و اینکه پس از دوم خرداد به امثال ایشان پروبال داده شد و از طرفی کسانی که تحت عنوان دانشجویان مسلمان صرفاً برای برخورد با این شخص کافر[!] سایت راه انداخته‌اند و خواستار برخورد با ایشان شده‌اند که گویا نتیجه داده و عذر ایشان از دانشگاه خواسته شده است. امیدوارم راضی شده باشند و گرنه بعید می دانم که پیرمردی را به خاطر لمس موهای دختری بتوان اعدام کرد.


هم به جبر روسری را جلو کشیدن و هم به جبر آنرا عقب زدن نادرست است. ایشان- نه به خاطر اتّفاقات اخیر بلکه - به دلیل رنجاندن آن دختر باید از او عذر بخواهد. از طرفی حرمت ایشان به عنوان پدر انیمیشن ایران هم باید حفظ شود. افراد کهنسال به بسیاری مسائل که جوانترها را می رنجاند بی‌اعتنا هستند. صرف نظر از این مورد، برخوردهایی که شاگردان را رنجانده از ایشان و دیگر استادان هنرهای تجسّمی روایت شده که مبتنی بر ذهنیّت قدیمی آنان در رابطه‌ی استاد و شاگردی است که به استاد اجازه‌ی هر گونه رفتاری را می دهد و شاگرد تنها باید تمکین کند. در صورت عدم تأمّل در مواردی به ظاهر پیش پا افتاده از این دست بازهم باید منتظر تکرارشان باشیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics