چهارشنبه

عیّار اوّل، عیّار دوّم


    
مرد خدا ساده باشد و راستگو. مرد عیّار و زیرک و دروغگو از زمره‌ی اولیا نباشد و از ایشان نشود. این که گفته‌اند: اکثر اهل الجنّة البله، یعنی در احوال این جهان ابله باشند و آن از غایت عقل و زیرکی و عیّاری است؛ زیرا عقل و فکر را به آنچه اعلی و اولی است صرف می کنند و به ادنی صرف نمی‌کنند.
می فرماید که : من عرف الله کلّ لسانه و باز می فرماید: من عرف الله طال لسانه، یعنی در احوال دنیا بی‌زبان گشت و معطّل شد و زبانش در احوال عقبی دراز شد و روان گشت که: من احبّ شیءً کثر ذکره. دنیا را چون نمی خواهد و پشت پا زده، حدیث آن چرا گوید و بدان چرا مشغول شود؟
پس اهل آخرت در احوال این عالم گول و ابله‌اند و در احوال آن عالم زیرک و عیّارند و مو به مو همه را می‌بینند و می‌دانند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics