چهارشنبه

تصحیح ِاشتباه


 
جمعه‌ی هفته‌ی پیش در مطلبی با نام «شعارهایی ضدّ ِخود» نوشتم که تلاشهای جریان مخالف خاتمی برای حذف او شروع شده است. بر همان نظر هستم ولی لازم است که یکی دو اشتباه را اصلاح کنم.


زمانی آن را نوشتم که خاتمی سکوت کرده و ابطحی بدون دیدن فیلم آنرا جعلی خوانده و دفترخاتمی هم متنی دوپهلو را انتشار داده بود. از قراین حدس زدم که فیلم ساختگی نیست چون به قول ابطحی که ندیده حرف می زد، اطمینانی نبود و دفتر خاتمی هم به نظر می رسید با عناوین اوْلی و ثانوی می خواهد جریان را توجیه کند و فیلم هم که موجود بود و فکر می کردم که پس از این همه جاروجنجال خاتمی حتماً باخبر شده و حالا که سکوت کرده، حتماً در ایتالیا خبری بوده است.


واکنش‌ها جالب بود؛ جوانان تغییرخواه به او درود فرستادند و متعصّبان به او تاختند. برخی از جوانان هم به اینکه دوروست و در داخل و خارج دو جور رفتار می کند از او انتقاد کردند. تا اینکه خود خاتمی خبر را تکذیب کرد، بعد از این، قضیّه تفاوت کرد من از دوپهلو نوشتن طرفدارانش و بزرگ نکردن ِقضیّه دفاع کرده بودم تکذیب ابطحی را هم کسی جدّی نمی گیرد ولی دروغ گفتن خاتمی نابخشودنی بود. حتّی طرفداران ِ- غیر حکومتی- او هم از تکذیبش رنجیدند و من هم باور نمی کردم تا اینکه یکی دوتا از بلاگرها که مثل ما تنها به نگاه کردن بسنده نکرده بودند اینجا و اینجا، ساختگی بودن دوتا از موارد دست دادن را اثبات کردند. همین دو نمونه برای اثبات ِجعلی بودن کلّ قضیّه کافی است چون اگر خاتمی  حتّی با یک زن دست داده بود نیازی به اضافه کردن ِیکی دو مورد دیگر نبود پس به قرینه می توان دریافت که دیگر موارد هم درست نبوده است.مطلب آقای جعفری هم به خواندنش می ارزد.


 گذشته از اینکه جعلی بودن فیلم تأیید نظرم در توطئه بودن ِانتشار این فیلم است، خوشحالم از اینکه خاتمی پا روی اعتقاداتش نگذاشته و از همه مهمتر در میدان سیاست صداقت ِخود را از دست نداده است و همچنان به عنوان ِگزینه‌ای برای آینده‌ی ایران می تواند مورد اعتماد قرار گیرد. اینکه من اشتباه کرده و فیلم جعلی را درست انگاشته باشم خیلی بهتر است از اینکه من درست گفته باشم و خاتمی برای باقی ماندن در عرصه‌ی سیاست یا اصلاح وجهه‌ی خود دروغ بگوید. امّا من یک اشتباه دیگر نیز داشتم. نوشتم که:« درستی ِفیلم را نمی توان انکار کرد و همانطور که گفتم روکنندگانش، باهوش‌تر از آن بودند که فیلمی ساختگی ارائه کنند، چون با تقلّبی بودن ِآن نه تنها وجهه‌ی خاتمی حفظ می شود بلکه بر محبوبیّنش افزوده می شود؛ درست همان واکنشی که مردم در واکنش به کارناوال عاشورا و بقیّه‌ی صحنه‌سازی‌ها از خود نشان دادند» خوشبختانه دشمنان خاتمی نه تنها باهوش نیستند بلکه به همان حماقت ِسابق و یا بدتر از آن هستند.آنان با این کارشان باز هم محبوبیّت ِخاتمی را افزایش خواهند داد و حرفهای فلان استاد فرضی ِدانشگاه ایتالیایی هم کمکی به موثّق بودن این فیلم نمی‌کند. گویا این جناب استاد فرموده‌اند که فیلم های دیگری هم در راه است، انگار خیلی از موفّقیّت اولیه‌ی این فیلم خوشحال شده‌اند که باز هم به فکر جعل هستند. از اقدامات آینده‌ی حضرات – که به دست و پا زدن در مرداب می‌ماند- من یکی استقبال می کنم.


فقط اخطاری بدهم که در دفعات گذشته تنها تصویر یا فیلمی پخش می شد که همه به جعلی بودن ِآن پی می بردند و جاعلان هم ناشناس می ماندند ولی این بار هم جعلی بودن قضیّه همه را به اشتباه انداخت و هم ادّعای این استاد ایتالیایی[?] که تا مصاحبه با رادیو فردا پیش رفته است، به قضیّه ابعاد دیگری می‌دهد. جاعلان تا به روز کردن ِویکی پدیا هم پیش رفته‌اند و هویّت زنانی که با خاتمی دست می دهند را هم به نحو مشکوکی نوشته‌اند. این استاد ایتالیایی، فارسی هم بلد است؟ با توجّه به امکان تکرار این مسأله و اینکه دفعات بعد حتماً حرفه‌ای تر خواهد بود، همگی باید مراقب باشیم اشتباه این دفعه تکرار نشود. نیروهای اطّلاعاتی هم اگر می خواهند ننگ ساختن ِکارناوال عاشورا را از خود بزدایند باید با پیگیری این مسأله عاملان را شناسایی کنند.


بازهم بر اینکه خاتمی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری است پا می فشارم. گزینه‌ی دیگری این روزها فعّال شده که مدّتها ساکت بود و او هم کسی جز میرحسین موسوی نیست. امیدوارم او را به عنوان بدیلی برای خاتمی مطرح نکنند. یکی از نقاط ضعف دولت‌های پیشین خاتمی نبود ِافراد قدرتمندی کنار او بود؛ موسوی- ترجیحاً به عنوان معاون اوّل رئیس جمهور- می تواند با او تشکیل زوجی را دهند که در هشت سال آینده روزنه‌ای به ایرانی متفاوت بگشایند.   هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics