شنبه

علي سانسوريظاهراً مهمترین دلیل توقیف علی سنتوری نام ِعلی و شایعه‌ی سابقه‌ی تارزدن رهبرانقلاب است که این فیلم را کنایه‌ای به او دانسته‌اند. البتّه در فیلم،علی سنتوری عبا هم به دوش می اندازد و از آن هم مهمتر معتاد می شود. اعتیاد آقای خامنه‌ای هم مانند تارزدن ِاو مدّتهاست که از طرف کسانی مثل نوری‌زاده تبلیغ می شود و همین شباهتها باعث توقیف فیلم شده است که باید دید کار به کجا می کشد. رسانه‌های داخلی تنها ساززدن را به عنوان وجه شبه نوشته‌اند و از آوردن شایعه‌ی اعتیاد- چنان که افتد و دانی- اجتناب کرده‌اند. در این باره چند نکته قابل تأمّل است:


اوّل اینکه هر دو شایعه با شناختی که از نزدیکان ایشان داریم قطعاً اشتباه است ایشان ساز نمی زده و برادر ایشان هادی خامنه‌ای ساز- به گفته‌ی خودش همین سنتور- می‌زده و می‌زند . درباره‌ی اعتیاد هم سیّد علی تنها تا پایان دوران ریاست جمهوری پیپ می کشیده که گویا بعد آنرا نیز ترک کرده است.


دوّم اینکه مهرجویی اهل این بازیها نیست. هم نمادبازی را عرض می کنم و هم سیاست بازی. به یاد بیاوریم اصرار منتقدان بر نمادپردازانه بودن فیلم اجاره ‌نشین‌ها که ساختمان قدیمی ِآن نمادی از جامعه‌ی ایران است و در آستانه‌ی فروپاشی و او هر بار انکار کرده است. در طول این سالها هم به یاد نداریم او مانند بسیاری دیگر از فیلم سازان به سیاست پرداخته باشد که نشان از بلوغ فکری اوست که فرهنگ را مهم تر از سیاست می داند. اینها به کنار تازه او را متّهم به همسویی با سیاست روز و حاکمان هم کرده‌اند که در هر دوره فیلم های باب روز می سازد، این هم از مهرجویی.


سوّم علاقه و ترس جماعت انقلابی است که نشانه‌ی خوبی برای آنان نیست. هفته‌ی پیش نوشتم:« آنها اشتباه می کنند که می‌ترسند و اشتباه می کنند که ترس خود را چنین آشکار به نمایش می‌گذارند...» اگر مطمئن به خود باشی و نظام را استقرار یافته بدانی اینطور با دیدن سایه‌ی احتمالی یک نشانه به ترس نمی افتی و از ابزار سانسور و توقیف استفاده نمی کنی. به این گفت‌وگو با عبدی توجّه کنید او حق دارد که این گونه رفتارها و ترس از انقلاب مخملین و براندازی نرم و اصطلاحات عجیبی مانند براندازی قانونی]![ را نشانه‌ی ضعف و نداشتن اعتماد به نفس آقایان بداند. آزادی نشانه‌ی توانایی است و اینکه یک نظام پایدار با گفتن یک حرف و چاپ یک نوشته و ساخت یک فیلم یا چند جمله‌ی یک مجری تلویزیونی به خطر نمی افتد. کاش حضرات- در راستای منافع خودشان لااقل- مشاورانی داشتند عاقلتر از رحیم پور ازغدی و رامین که این بدیهیّات را به آنها گوشزد کنند.  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics