یکشنبه

رستاخیزمن تمامی ِمردگان بودم:
مرده‌ی پرندگانی که می‌خوانند
و خاموشند،
مرده‌ی زیباترین ِجانوران
بر خاک و در آب
مرده‌ی آدمیان
از بد و خوب
من آنجا بودم
در گذشته
بی سرود.
با من رازی نبود
نه تبسّمی
نه حسرتی.
به مهر
         مرا
              بیگاه
                  در خواب دیدی
و با تو بیدار شدم
احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics