چهارشنبه

میوه‌ی جان و تیغ یوسفیای یوسف‌ِخوش‌نام ِ‌ما‌خوش میروی بربام ما
ای درشکسـته جـام مـا، ای بر دریـده دام مـا
ای نور ما ای سـور ما ای دولت منصـور ما
جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور مـا
ای دلبـر و مقصـود ما، ای قبله و معبـود مـا
آتش زدی در عـود ما، نظّـاره کن در دود مـا
ای  یـار مـا  عیّـار مـا ، دام  دل  خمّـار  مــا
پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار مـا
درگل بمانده پای دل، جان می‌دهم چه‌جای دل
وز آتش سودای دل، ای وای دل ای وای مـا
غزل مولانا را با صدای شجریان بشنوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics