شنبه

کودتای ۸۸ - دم خروس جهان‌نیوز


برای پرداختن به اینکه چرا امروز دروغ و نیرنگ و تقلّب کار را به جایی رسانده که از کودتا سخن بگوییم، بررسی اجمالی آمار لازم است. بسیاری در این چند ساعته مطالبی نوشتند و گفتند که مثلاً:
۱. بالا رفتن تعداد آرا تفاوت چندانی در نتیجه به وجود نیاورد در حالیکه موسوی در شهرهای بزرگ طرفدار زیادی دارد.(اینجا)
۲. مهرعلیزاده ضعیف‌ترین نامزد دور پیش بود که تنها به دلیل ترک بودن یک میلیون رأی آورد ولی آمار کروبی و رضایی در سطح کشور که هیچ، در زادگاه خودشان نیز بسیار اندک بود که دفاع‌‌ناپذیر به نظر می‌رسد.( اینجا را بخوانید و بخندید)
۳. بسیاری از موارد جزئی تخلّف نوشتند مانند کسی که آماری را که در جایی از خارج از کشور دیده، با اعلام رسمی مغایر می‌بیند یا کسی که به کاندیدایی رأی داده و بعد در آن شعبه نام او اعلام نمی‌شود یا توجّه نکردن به تمدید زمان رأی دهی در بعضی شهرها یا تمام شدن تعرفه‌ها در جایی مانند بندرعبّاس که همیشه بالاترین آمار اصلاح‌طلبان مربوط به آنجا بوده است و حتّی نامزد ضعیفی مانند معین آنجا رأی اوّل را آورد؛ اینها نشانه‌ی نوعی اراده برای جهت‌دهی به آراست.
۴. در این آمار که بیست و هشت میلیون رأی می‌شود هیچ رأی باطلی وجود ندارد که حتماً به شوخی می‌ماند.
۵. سرعت ارائه‌ی آمار بسیار غیرطبیعی بود. توجیه محصولی در اتّصال رایانه‌ای شعب به مرکز کافی نیست. پیشتر هم آرا حدّاکثر مخابره می‌شدند نه اینکه با چاپار ارسال شوند ولی اوّلین آمار صبح اعلام می‌شد و اعلام نتایح کامل یک روز طول می‌کشید.
۶. پس از شمارش پنج میلیون رأی جدید، آرای محسن رضایی حدود پنجاه هزارتا کم شد! انتهای این صفحه را مطالعه کنید.
نکته‌ی دیگری نیز دیشب متوجّه شدم و آن هم دو نوع آمار رسمی و «غیر رسمی» بود که توجیهی برای آن نمی‌یابم. سایت جهان‌نیوز در ساعت دو و چهل و یک دقیقه، احمدی‌نژاد را با ۲۴ میلیون رأی از ۳۶ میلیون رأی برنده‌ی انتخابات اعلام کرد.( تصویر بالا) در حالیکه آمار رسمی وزارت کشور – که شش دقیقه‌ی بعد اعلام شد- از شمارش ۲۱ میلیون برگه و رأی ۱۴ میلیونی احمدی‌نژاد می‌گوید. صرف نظر از اعلام نتایج رسمی شش دقیقه پیش از اعلان دانشجو، دلیل تفاوت این دو نوع رأی چیست؟
حدّاکثر پاسخی که می‌توان برای آن آورد این است که آمار رسمی آمار حاصل پس از تجمیع رأی‌ها در شهرهاست نه تک تک شعبه‌ها، به این استدلال سه خدشه می‌توان وارد کرد:
اوّل: همانطور که پیشتر گفتم، اگر اینطور بود باید تفاوت آرای ابتدایی با انتهایی بسیار بیشتر می‌بود نه پنج شش درصد.
دوّم: اگر آمار رسمی وزارت کشور فقط بر اساس تجمیع آرای شعب در فرمانداری‌ها- یعنی تکمیل فرم ۲۸- بوده است، خبر جهان نیوز از شمارش ۳۶ میلیون رأی پیش از شمارش آرای وزارت کشور بر چه مبنایی است؟
سوّم: آمار نهایی از رأی ۲۴ میلیونی احمدی‌نژاد از مجموع ۳۹ میلیون( نه ۳۶ میلیون)می‌گوید. (اینجا و پس از تصحیح خبر اوّل صبح )چرا آمار نهایی که جهان‌نیوز به تبع وزارت کشور اعلام می‌کند با خبر ساعت دو چهل و یک دقیقه‌ خودشان نمی‌خواند؟ دلیل تفاوت سه میلیون رأی( نه یکی و دو تا) چیست؟ اگر آمار جهان نیوز آمار پایانی آرای غیر رسمی است که باید سه میلیون بیشتر باشد، اگر نیست و سه میلیون بعداً اضافه شده است، چرا به آرای پایانی احمدی‌نژاد- حدّاقل یک میلیون- اضافه نشده است؟
نکته‌ی سوّم- به علاوه‌ی خبر پیروزی احمدی‌نژاد که از فارس مخابره و بعد حذف شد- راهی برای ما نمی‌گذارد که گمان بریم قرار بوده است که رأی ۲۴ میلیونی  احمدی‌نژاد-یعنی بیش از رأی خاتمی( به جمله‌ی« رکورد خاتمی شکست» در خبر جهان‌نیوز دقّت کنید)- تحت هر شرایطی اعلام شود چه از ۳۶ میلیون رأی، چه از ۳۹ میلیون رأی و چه از هر تعداد دیگری رأی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics