جمعه

خانه


                         
وقتی این اخبار را می‌خوانم یاد روزی برفی می‌افتم در کودکی که به خانه رسیدم ولی نه کلید داشتم و نه کسی بود تا در را باز کند. من ماندم و سرما و رهگذران شتابان و خانه‌ای گرم که راهی به درونش نداشتم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics