یکشنبه

سین اوّل- ساقی‌نامه

                                                                                                       يكشنبه ۱ فروردين۱۳۸۹

         الا یـا ایّـهـا السّــاقـی  أدر کـاســاً و نـاولـهـا           که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
         به بوی نافـه‏ای کاخـر صبا زان طرّه بگشاید           ز تاب جعد مشکینش چه خـون افتاد در دلها
         مرا درمنزل جـانان چه امن عیش چون هردم           جــرس فـریاد مـی‏دارد که بـر بنـدیـد محمـلها
         به می سجّاده رنگین کـن گرت پیر مغان گوید           که سالک بی‏خبـر نبـود ز راه و رسـم منزلها
         شب تاریک و بیم مـوج و گردابی چنین هایـل          کـجـا دانـنـد حـال مـا سـبـک‌بـاران سـاحـلـها
         همه کـارم ز خـودکامـی به بدنـامی کشید آخـر           نهان کی مانـد آن رازی کـزو سازند محـفلها
         حضوری گرهمی‌خواهی ازوغایب مشوحافظ           متی مـا تلـق من تهـوی دع الدّنـیـا و اهملها
شعر حافظ را با آهنگ مشکاتیان و صدای بسطامی می‌توانید از اینجا دریافت یا به آن گوش کنید.
سالی سبزفام همراه با سلامتی، سرور، سرزندگی، سربلندی، سبک‌باری، سلوک راه حق و سعادت برای همه آرزومندم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics