یکشنبه

سياست‌پاره


            
کتاب ِ« سیاست- نامه» پنجمین کتاب از مجموعه‌ی جامعه و سیاست ِعبدالکریم سروش است که به موضوعهای عمدةً سیاسی ِچند سال اخیر می پردازد. این کتاب سه بخش دارد: اوّل نامه‌ها ، دوّم مصاحبه‌ها و سوّم سفرهای علمی . آخرین بخش از قسمت نامه‌ها که یکی از خواندنی ترین قسمتهای کتاب است، نامه‌ی انصارحزب الله به ایشان در تاریخ آبان74 است که با پاسخهای ایشان چاپ شده‌است؛ صرفاً برای تنوّع و تغییر ذائقه چند تا از پرسشهای ِانصار را می آورم. بقیّه ی پرسش‌ها و جوابهای ایشان را آنانکه نخوانده اند از خود کتاب بخوانند.

1. آیا شما دین را عین سیاست می دانید یا خیر؟
4. آیا شما نسبت به اعتقادات خود مدافع هستید یا نسبت به آنها آزاد فکر می کنید؟
7. آیا شما به انقلاب اسلامی ایران معتقد هستید یا خیر؟
14. آیا قرآن کتاب عمل کردنی است یا فقط باید خوانده شود؟
19. آیا هر کس که به یک ایدئولوژی پایبند باشد از نظر شما مطرود است؟ حتّی مسلمانان ِمعتقد؟
21. آیا تفکّر لیبرالیستی که شما مدافع آن هستید از اسلام برخاسته یا از انسان خدایی و اومانیسم غربی؟
24. شما که خود را دیندار می دانید چرا در مقاله‌ی‌ عقل و آزادی، عقل و آزادی بشری را ترجیح داده و اعتقادات دینی را غیرمعقول و نابخردانه و غیرانسانی می دانید؟
28. شما که می دانید سخن رانی هایتان عواطف مذهبی مؤمنان را تحریک می کند، چرا اصرار بر سخن‌رانی دارید؟
30. چرا در تمام دوران جنگ برای حمایت از رزمندگان این عارفان واصل یکبار به جبهه نیامدید، آیا غیر از این است که اعتقادی به آنان ندارید؟
34. آیا از نظر شما بهتر نبود که این شهیدان و جانبازان و مفقودین و آزادگان بدون تعصّب ایدئولوژیک می نشستند و برای صدّام مقاله می فرستادند تا غریزه‌ی لیبرالیست شما ارضا شود؟
36. آیا بر اساس قول نسبیّت گرای شما که در کتاب قبض و بسط تئوریک آورده اید،«حق نزد همگان است»، آیا لشکریان یزید و لشکریان صدّام تا حدودی بر حق نیستند؟ و لشکریان امام حسین و رزمندگان دلیر جامعه‌ی ما تا حدودی بر باطل نیستند؟
37. آیا شما که فیلم نوبت عاشقی را تأیید و آن را دل انگیز خوانده‌اید از نظر شما با فحشا چه فرقی دارد؟ چرا آنرا تأیید کردید؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics