جمعه

بادشناسی

               
بعضی آشنایان که مصاحبه‌ی علمی بخش گزینش برخی دانشگاهها را به عهده دارند، تعریف می‌کردند که وقت استراحت و غذاخوری دیدند برادرانی که بخش دیگر مصاحبه را انجام می‌دادند، به شدّت می‌خندند و به هم می‌گویند:«اِ... شما هم؟». از یکی از آنها دلیلش را پرسیدند. او گفت که رویداد بانمکی همه‌ی ما را متعجّب کرده است. همین وقتها پارسال وقتی از اوضاع سیاسی کشور می‌پرسیدیم، همه‌ی شرکت‌کنندگان در امتحان، از دستاوردهای دولت نهم و دهم می‌گفتند و مزایای هسته‌ای شدن و تسلیم ابرقدرتهانشدن و مانند آن. امسال به نحو عجیبی از همان آغاز جلسه، همگی- با هر شکل و شمایلی- از بی‌لیاقتی دولت فعلی، عزل و نصبهای نادرست و شتابزده ، بی‌برنامگی و مانند آن می‌گویند. ‌از تیزی و زرنگی این جوانان جا خورده‌ایم؛ اوایل با کنجکاوی به حرفهای آنها گوش می‌دادیم، اواسط کار قضیّه عادی شد و این اواخر که از پیش می‌دانستیم چه می‌خواهند تحویل ما بدهند، به زور جلو خنده‌ی خود را می‌گرفتیم تا جلسه تمام شود. حالا هم از دیگر دوستان می‌پرسیدیم که «آنهایی که با شما مصاحبه داشتند هم همینطور بودند؟» و پاسخهای همه یکسان است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics