چهارشنبه

رونوشت به ولیّ امر ایرانی

                                                                                                        چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳
  

گروهی از پژوهشگران و روحانیان مسلمان نامه‌ای به ابوبکر بغدادی (ولیّ امر عراقی جهان اسلام) نوشته‌ و نکاتی را برشمرده‌اند. داعش‌خواندن تندروان ایرانی، افراط به نظر می‌رسد ولی بندهایی از این نامه با هر تفسیری کمابیش بر ولیّ امر ایرانی جهان اسلام نیز منطبق است.

۱- «چه کسی اختیار امور امت اسلام را به شما سپرد؟ آیا گروه شما؟ اگر چنین است، گروهی متشکل از چند هزار نفر خود را متصدّی و حاکم یک میلیارد و نیم مسلمان جهان قرار داده است. چنین روشی مصداق دور [باطل در منطق] است زیرا به این معنی است که: فقط ما مسلمان واقعی هستیم و تصمیم می‌گیرم که خلیفه کیست، ما فردی را به رهبری برگزیده‌ایم و هر کس از او پیروی نکند، مسلمان نیست و حق انتخاب خلیفه را ندارد
به جای چند هزار اگر چند میلیون بگذارید،‌ اصل مطلب درباره‌ی این شخص با آن شخص هیچ تفاوتی نمی‌کند.
 
۲- «شما بسیاری مردم بیگناه را کشته‌اید که نه با شما در جنگ و نه مسلح بودند بلکه فقط با عقاید و رفتار شما مخالفت می کردند»
از لحاظ آماری بین قتل چندهزار نفر با چند نفر تفاوت بسیار است امّا از دید قرآنی که می‌گوید هرکس یک نفر (یک نفس،‌ نه الزاماً یک مؤمن یا یک مسلمان) را بی‌گناه بکشد گویی همه‌ی مردم را کشته است (مائده،‌۳۲)، تفاوتی بین اینها نیست. همین اواخر یک نفر به دلیل بیان مطالبی درباره‌ی قرآن و دین به جرم بدعت‌گذاری اعدام شد و این چهل نفر نیز به اتّهام تبلیغ عقاید خود در انتظار اعدام هستند. بازگشت به تابستان۶۷ و بسیاری از تسویه‌حسابهای خاموش این سی‌وپنج ساله هم پیشکش.
 
۳- «جهاد، صرفا یک جنگ دفاعی است و اعلام جهاد هم شرایط خاصی را دارد و جنگ دولت اسلامی، واجد این شرایط نیست»
این عقیده‌ی اکثر عالمان شیعی- از جمله آیت‌الله خمینی- هم هست ولی خامنه‌ای معتقد به «جهاد ابتدایی» (غیر دفاعی) است.

بعضی نکات دیگر این نامه نیز بی‌شباهت به رفتار این حکومت -به ویژه در پتج‌سال اخیر- نیست مانند رویّه‌ی مرتد یا محارب نامیدن بعضی افراد یا اجرای برخی حدود با خشونت افراطی و جزآن؛ پس جا دارد رونوشت این نامه به ولیّ امر ایرانی نیز ارسال شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics