سه‌شنبه

اشک و آفتاب

                                                                                                 سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
      
- دریا دریا
             چه‌ت اوفتاد
                            که گریستی؟
- تاریک‌ترک یافتم از آفتاب
                                 خود را. 
        
- پیسوز اندیشه را
                      چه‌ت اوفتاد
                                    که برافراشتی؟
- تابان‌ترک یافتم از آفتاب
                                خود را.
  
احمد شاملو- خرداد ۱۳۶۵

۲ نظر:

  1. لکن بر اساس اصول مسلم عقلی و شرعی شعر باید درباره سوژه اصلی عکس باشد نه پس زمینه!

    پاسخحذف
  2. صد ملک دل به نیم‌نظر می‌توان خرید
    خوبان درین معامله نقصیر می‌کنند

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics