طوسی‌گیت

                                                                                                          شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
   
طفلکان را دستمالی کرد و رفت
شرم را حالی به حالی کرد و رفت
کــاذب آل قضــا بـا نـامــه‌ای
حکم او را ماستمالی کرد و رفت
  
«کار کار دژمنه» شاه‌بیت ماست
منشآ ایران‌ستیزی «بیت» ماست
خبرگان در انتخابم خون گریست
آخرین خون‌چکّه«طوسی‌گیت» ماست

«مرگ بر تو»: گفته‌ی نسل نظام
رو به پایان می‌رود فصل نظام
هر که حکمی را برد زیر سؤال
برمی‌اندازد به جد اصل نظام

ضیاءالدّین حسینی

۲ نظر:

  1. جدیدا در توتیتر خیلی به ری استارت و حسینی حمله میشود حتی یکی میگفت جمهوری اسلامی براحتی میتواند از طریق پلیس بین الملل حسینی را دستگیر کند. اما در نظری دیگر میتوان گفت: اگر میتوانست حتما اینکار را میکرد. نمی تواند چون او در آمریکاست. در جمهوری اسلامی ما با یک طیف از بازجو ها و شریعتمداری تا مثلا خاتمی مواجه هستیم. چرا باید مخالف وجود ری استارت بود؟ ری استارت منتها الیه طیف براندازی است. برای براندازی این حکومت تنها حرکت های صلح دوستانه کافی نیست. وقتی بسیج با لباس مبدل داخل تظاهرات است, وقتی پروپاگاندای رژیم در خارج از کشور تئوری سوریه سازی و عدم امنیت میبافد وقتی تئوری تقسیم و تفریق از جهت نرم افزاری و جمع و ضرب از طریق سخت افزاری در جریان است وقتی پیشرفته ترین تئوری ها و افزارهای سرکوب توسط رژیم استفاده میشود و سالهاست که با همین روش جنبش های مردمی ایران سرکوب شده است. چرا از ری استارت حمایت نکنیم؟ در زمان گاندی این حجم تئوری و افزار سرکوب موجود نبود یا ماندلا با این حجم سرکوب مواجه نبود. ما برای پیروزی نیاز به روش های نرم و سخت مخصوص خودمان داریم. فکر نمیکنم آتش زدن پایگاه های بسیج عنوان حرکت خشونت آمیز داشته باشد وقتی بسیج در روز روشن, مردم را با تیراندازی میکشد آیا آتش زدن چند پایگاه بسیج میشود مصداق خشونت. میگویند خوشونت حربه میدهد دست رژیم برای خشونت بیشتر , براستی جمهوری اسلامی میتواند خشونتی بیشتر از این داشته باشد؟؟؟؟؟ چرا درنظریه و زمین آنها بازی میکنیم؟ امثال گنجی صدها مقاله در مورد تحریم مینویسند دریغ از یک مقاله در مورد قیام دی ۹۶. ان ۲ مقاله هم بیشتر در جهت تخفیف و حقیر جلوه دادن این قیام بود. حالا افرادی از طیف براندازی در جهت حرکت رژیم حسینی را میکوبند. وقتی جوانی میرود پایگاه بسیج را آتش میزند حرکت او شدیدا تقبیح میشود اما امثال مرتضوی راست راست میچرخند. بیاد داشته باشیم وجه خشونت توسط رژیم تحمیل میشود و سالهاست که اعتراض مدنی (آبکی) گنجی جواب گو نبوده چون کوچکترین اعتراض ها با شدیدترین روشها سرکوب شده اند. کوچکترین رهبری از این مردم با شدیدترین سرکوب سلب شده است. اگر از حسینی حمایت نمیکنیم لااقل به رژیم هم کمک نکنیم. خود را عقل کل پنداشتن و حسینی و طرفدارانش را بی عقل دانستن , اولین سنگ بنای دموکراسی آینده را شدیدا میلغزاند.

    پاسخحذف

هنگام نظردهی با استفاده از گزینه‌ی دوم یک نام برای خود انتخاب کنید. نظرهای ناشناس یا دارای توهین و افترا منتشر نخواهند شد.

Real Time Web Analytics